De Klup biedt vrijetijdsactiviteiten en (dag)opvang aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, aan mensen die ondersteuning nodig hebben, jong en oud, in Gouda en de regio Midden-Holland. We richten ons tevens op activiteiten in en voor de buurt, samen met andere organisaties.


De Klup bestaat niet zonder de inzet van veel

goed gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers!

Zij maken De Klup, met blijvende aandacht

van een beroepskracht.


SamSam is een activiteit van De Klup en

is er voor meer zelfstandige deelnemers,

mensen met een lichte verstandelijke beperking.

SamSam heeft een eigen jaarprogramma.


Er is meer te lezen hieronder. Of ga naar de

activiteiten via de links in de balk hierboven.
Onbeperkt genieten!


Onbeperkt genieten, in je vrije tijd. Dat betekent dat De Klup samen met deelnemers, zoekt naar bestaande en nieuwe mogelijkheden om iets leuks of nuttigs met je vrije tijd te doen.

Er is een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod: van sport- of hobbyklups tot eetcafés en vakanties, van een cursus sociale vaardigheden tot naschoolse opvang. Ook hebben we contact met verenigingen die zich met een activiteit richten op mensen met een verstandelijke beperking.


Je kunt naar De Klup komen om vrienden te ontmoeten of om nieuwe vriendschappen op te doen. Iets leren op een cursus, bezig zijn met je hobby of gewoon wat komen drinken. Er is veel te doen! Er zit vast wel iets voor je bij. En is er vraag naar een nieuwsoortige activiteit, dan gaan we daar aan werken.

Diversiteit komt ook tot uiting door de verschillende groepjes vrijwilligers die De Klup maken tot wat die is. Zij staan je altijd op te wachten en hebben weer zin om er een vrolijke avond van te maken. Elke activiteit heeft een vast team van vrijwilligers dat het programma bedenkt en uitvoert. Kenmerk van alle activititen is dat ze plaatsvinden in een voor de groep gestructureerde omgeving met persoonlijke aandacht voor iedereen.


De Klup werkt in de regio Midden-Holland, met Gouda als uitvalsbasis. De Klup bestaat al meer dan 40 jaar.
Veel is mogelijk


Bij De Klup kun je ook terecht voor advies, begeleiding, bemiddeling en verwijzing op het gebied van vrije tijd, sport, recreatie en vorming. Iedereen kan hier terecht met vragen over aangepaste vrijetijdsbesteding, begeleide vakanties, aangepast sporten, toegankelijke vrijetijdscentra enz.

De consulenten helpen je zoeken naar een activiteit die bij je past. Zonodig krijg je daarbij begeleiding. Vaak is al snel duidelijk wat iemand wil, maar soms weten mensen zich geen raad met hun vrije tijd. Ook dan kan de consulent uitkomst bieden. Door gesprekken te voeren, wordt er samen gekeken naar wat je eigenlijk wilt.


De keuze voor een activiteit kan binnen het aanbod van De Klup vallen, maar ook daarbuiten.

Er is een hoop te doen, maar nog meer is mogelijk. Allerlei goedlopende contacten in de regio hebben geleid tot meer mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om deel te nemen aan het gewone vrijetijdsleven.

Niet alleen personen die op zoek zijn naar invulling van hun vrije tijd, maar ook organisaties of verenigingen op het gebied van sport en vrije tijd kunnen voor advies en begeleiding contact opnemen met De Klup. De consulent kan informatie verzorgen voor vrijwilligers en begeleiders.
Werkgebied:

de regio Midden-HollandVrijwilligerswerk:

leuk en belangrijk


Donderdagavond, kwart voor zeven. Ik parkeer mijn fiets en stap binnen bij de Kluphoeve aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Muziek van Jan Smit schalt me al tegemoet en ik word enthousiast begroet. Vanavond bingo. Altijd een succes!


De eerste keer dat ik bij De Klup binnenstapte, was in 1999. Na een administratieve opleiding werkte ik als planner en die zomer ging ik als vrijwilliger mee op een Fietsvakantie van De Klup.

Dat was leuk! Ik was enthousiast en wilde meer. Ik begon als vrijwilliger bij de wekelijkse Donderdagavondklup. Al snel volgden meer vakanties, dagjes uit, sport- en speldagen, workshops djembé en nog veel meer. Alles samen met andere enthousiaste vrijwilligers.


Vrijwilligerswerk is leuk. Het is leuk om iets voor een ander te doen. Zonder dat daar direct iets tegenover staat. Het is leuk om met de andere vrijwilligers elke keer weer een avondvullend programma te maken. Dat is een uitdaging en het geeft voldoening als het lukt.

Vrijwilligerswerk is belangrijk. Veel mensen met een beperking hebben een klein sociaal netwerk. Voor sociale contacten zijn zij vaak afhankelijk van hulpverleners.

Zij genieten van een wekelijkse Klupavond. Het voegt iets toe en maakt hun leven waardevoller.


Ook voor mij persoonlijk is De Klup belangrijk (geweest). Ik was er al snel achter dat kantoorwerk niets voor mij is. Ik ben overgestapt naar de gehandicaptensector en werk nu al ruim drie jaar als woonbegeleider met verstandelijk gehandicapten. Ik doe dit werk met veel plezier en heb nooit spijt gehad van mijn overstap. Ik heb het gedaan en het is me gelukt. Daar ben ik trots op. Het doen van vrijwilligerswerk bij De Klup is de eerste aanzet geweest voor het nemen van deze beslissing. En daar ben ik blij om!


Celia van Wensveen


Een nieuwe vrijwilliger wordt door één van de beroepskrachten van De Klup uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. Hij of zij vertelt je het één en ander over het werk bij De Klup. Je staat samen stil bij jouw persoonlijke motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Wil je iets ‘goeds’ en leuks doen, is het je creativiteit waar je mee aan de slag wilt, heb je behoefte aan sociale contacten. We kijken naar wat jij De Klup te bieden hebt én wat De Klup jou te bieden heeft.

Er zijn vijf criteria waaraan je als (vrijwillig) medewerker bij De Klup moet voldoen, wil het werk in de toekomst voor beide partijen kans van slagen hebben en wil het zinvol zijn voor de vrijetijdsbesteding van de deelnemers en natuurlijk jouw eigen vrijetijdsbesteding.


1. Onderschrijven van de doelstelling van het De Klup

Wij verwachten dat je het met het doel van De Klup eens bent en je actief wilt inzetten voor de verwezenlijking daarvan. Het belangrijkste werkdoel waaraan jij gaat meewerken is het organiseren van vrijetijdsactiviteiten. Wat De klup te bieden heeft, is voor de deelnemers een vorm van vrijetijdsbesteding. Het is dan ook belangrijk dat zij zelf veel te zeggen hebben over wat er gebeurt bij de activiteiten. Gezelligheid, ontspanning en vrienden ontmoeten is voor de meesten de reden om naar de activiteiten van De Klup te gaan.

Zelfstandigheid (emancipatie) van de deelnemers willen we onder meer bevorderen door hen bij hun activiteit passende verantwoordelijkheid te geven en hen voor vol aan te zien, hen serieus te nemen.


2. Motivatie om te werken voor en met mensen met een (verstandelijke) beperking

Wij verwachten dat je als medewerker bij De Klup de relatie/confrontatie met de verstandelijk gehandicapte deelnemer(s) aangaat vanuit een gelijkwaardige positie. Je bent als mens niets méér – maar ook niet minder – dan de deelnemers die de activiteiten bezoeken.

Werken bij De Klup vraagt om een uitnodigende, open en eerlijke opstelling naar de deelnemers, bereidheid de deelnemers te leren kennen en jezelf te laten kennen.

Daarnaast verwachten we dat je zin hebt in de activiteiten. Wie met tegenzin naar de activiteiten komt, zit zichzelf én anderen in de weg.


3. Bereidheid samen te werken

Bij De Klup werk je samen met anderen in een team. Je bent samen verantwoordelijk voor wat er bij deze activiteiten gebeurt.

Je moet dan ook bereid zijn om samen met anderen aan de door jou gekozen activiteit(en) te werken. Dit vraagt om: regelmatig overleg met elkaar, je houden aan gemaakte afspraken, betrokkenheid tonen, eigen inbreng hebben, opbouwende kritiek geven, kritiek kunnen accepteren, enz. Een goede samenwerking staat voor een geslaagde activiteit en maakt het vooral leuker!


4. Vrijwilligerswerk = tijdsinvestering

Belangrijk is je aanwezigheid en je inzet tijdens de – meestal wekelijkse – activiteiten. Daarnaast is deelname aan eventuele teamvergaderingen een vereiste en zul je ook wel eens een beetje tijd moeten investeren in voorbereidingen van activiteiten. Over het algemeen ben je voor één activiteit gemiddeld één dagdeel per week kwijt.


5. Deelname voor minstens één seizoen

Het is – vooral voor de vaste, wekelijkse activiteiten – van belang dat er weinig verloop is in de begeleiding. Het is voor zowel de deelnemers als de medewerkers een opgave telkens aan nieuwe gezichten te moeten wennen. Wij proberen overeen te komen dat je voor een langere periode, bijvoorbeeld voor een seizoen wilt meewerken, als je vrijwilligerswerk gaat doen bij één van onze reguliere activiteiten.
Stage-mogelijkheden


De Klup heeft ieder jaar een aantal plaatsen voor stagiairs van de opleidingen SPH, CMV, SPW, Sportbegeleider of aanverwante opleidingen. Ook 1e-jaars, in veel gevallen met een klein urencontract, kunnen bij ons ervaring opdoen, waarbij de intensiviteit van de begeleiding lager ligt.


Werken bij De Klup vraagt een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en het nemen van initiatieven. Daarnaast vergt het werken met vrijwilligers een resolute en betrouwbare houding en improvisatievermogen.

Een stage bij De Klup is er niet zomaar één. Het is er één die je zelf ook moet aankleden. Je moet erin brengen en eruit halen wat je nodig hebt voor jouw leerproces.

Een stagiair mag rekenen op een gedegen begeleiding van een beroepskracht met een relevante onderwijsachtergrond. De stagiair neemt deel aan voorgeschreven overlegsituaties binnen de organisatie en eventueel daarbuiten, en heeft voldoende mogelijkheid om inzicht te krijgen in de organisatie en het beleid van onze instelling.

Een stagiair wordt binnen de teams beschouwd als collega. Hij of zij is iemand in het uitvoerend werk met bijzondere afspraken en verantwoordelijkheden.


Lijkt het jou leuk om te werken aan de vrijetijd van anderen? Dan ligt er bij De Klup een enerverende stage in het verschiet. Je kunt tijdens kantooruren bellen voor informatie of voor het maken van een afspraak.


Laatst bewerkt: 23 oktober 2017

Vrijwilligers gezocht!

Centraal adres:   Bloemendaalseweg 68   2804 AB Gouda   Telefoon 0182 527 566


De Kapberg is een plek waar iedereen naar toe kan komen, achter De Kluphoeve. KAPBERGEN is wat je er kunt doen...


Vakantiefoto’s kijken?

Volg Facebook!


NSO, ook op vrijdag en zaterdag


Betalingen aan De Klup en IBAN


De Klup is een Algemeen Nut Beogende InstellingOnbeperkt genieten
Werkgebied
Vrijwilligerswerk
Stage-mogelijkheden
Formulieren en folders
Contact

vacatures vrijwilligers

E-mailadres: info@deklupgouda.nl

L
I
N
K
S
   Klup-activiteiten   SamSam   Vakanties   Dagbesteding en KAPBERGEN