De Klup biedt opvang en begeleiding aan kinderen van het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs, o.a. in de vorm van Naschoolse Opvang. Ook op zaterdag en in vakantieperiodes kunnen kinderen bij De Klup terecht.

In De Kluphoeve zijn er diverse groepen, zes dagen per week. Bij SamSam is er op woensdag “Koken, Bakken en Meer”. Naast de begeleiding in groepen is er aandacht voor ieder individu. Beroepskrachten bieden elk kind afzonderlijk de uitdaging geboden om van vrije tijd een leuke tijd te maken, in een voor hem/haar nodige structuur. Activiteit en ontspanning gaan hand in hand.

Voor deelname is een beschikking nodig, welke geregeld wordt vanuit de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg. U kunt meer informatie hierover verkrijgen bij De Klup of het sociaal team van uw woonplaats.

Vakantie-opvang 2019
Op de volgende dagen is er Vakantie-opvang in De Kluphoeve, van 9.00/10.00 uur tot 17.30 uur.
Op genoemde zaterdagen is er opvang van 11.00 tot 16.00 uur.

Zomervakantie

Zaterdag 20 juli

Dinsdag 23 juli
Woensdag 24 juli
Donderdag 25 juli
Vrijdag 26 juli
Zaterdag 27 juli

Woensdag 31 juli

Woensdag 7 augustus

Woensdag 14 augustus

Dinsdag 20 augustus
Woensdag 21 augustus
Donderdag 22 augustus
Vrijdag 23 augustus
Zaterdag 24 augustus

Dinsdag 27 augustus
Woensdag 28 augustus
Donderdag 29 augustus
Vrijdag 30 augustus
Zaterdag 31 augustus

Bij SamSam is er het bekende “Koken, Bakken en Meer…”, van 12.30 tot 19.30 uur dat alle woensdagen doorgaat.

Als u uw kind nog wil aanmelden voor één of meerdere dagen opvang, neem dan contact op met De Klup, telefoon 0182 527 566.