Opvang/begeleiding Jeugd

De Klup biedt opvang en begeleiding aan kinderen van het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs, o.a. in de vorm van Naschoolse Opvang. Ook op zaterdag en in vakantieperiodes kunnen kinderen bij De Klup terecht.

In De Kluphoeve zijn er diverse groepen, zes dagen per week. Bij SamSam is er op woensdag “Koken, Bakken en Meer”. Naast de begeleiding in groepen is er aandacht voor ieder individu. Beroepskrachten bieden elk kind afzonderlijk de uitdaging geboden om van vrije tijd een leuke tijd te maken, in een voor hem/haar nodige structuur. Activiteit en ontspanning gaan hand in hand.

Voor deelname is een beschikking nodig, welke geregeld wordt vanuit de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg. U kunt meer informatie hierover verkrijgen bij De Klup of het sociaal team van uw woonplaats.

Vakantie-opvang, zomer 2018!
Op de volgende dagen is er Vakantie-opvang in De Kluphoeve, van 9.00/10.00 uur tot 17.30 uur.
Op genoemde zaterdagen is er opvang van 11.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 14 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli

Woensdag 25 juli
Zaterdag 28 juli

Woensdag 1 augustus

Woensdag 8 augustus
Zaterdag 11 augustus

Dinsdag 14 augustus
Woensdag 15 augustus
Donderdag 16 augustus
Vrijdag 17 augustus

Dinsdag 21 augustus
Woensdag 22 augustus
Donderdag 23 augustus
Vrijdag 24 augustus
Zaterdag 25 augustus

Bij SamSam is er het bekende “Koken, Bakken en Meer…”, van 12.30 tot 19.30 uur dat alle woensdagen doorgaat.

Als u uw kind nog wil aanmelden voor één of meerdere dagen opvang, neem dan contact op met De Klup, telefoon 0182 527 566.