Opvang

Deze Klup is voor zeer moeilijk lerende kinderen in jongeren vanaf 4 jaar. De activiteiten worden afgestemd op de doelgroep en worden gegeven door geschoold personeel. Er is ook de mogelijkheid voor het raadplegen van een orthopedagoog. In de schoolvakanties zijn er hele dagen opvang.

De Klup biedt opvang en begeleiding aan kinderen van het speciaal onderwijs of bijvoorbeeld het praktijkonderwijs, o.a. in de vorm van Naschoolse Opvang. Deze opvang zet zich door, ook op zaterdag en in vakantieperiodes kunnen kinderen bij De Klup terecht.

Er zijn verschillende groepen, een aantal op verschillende dagen in De Kluphoeve en bij SamSam is er op woensdag “Koken, Bakken en Meer”. Naast de begeleiding in groepen is er aandacht voor ieder individu. Elk kind afzonderlijk wordt de uitdaging geboden om van vrije tijd een leuke tijd te maken, in een voor hem/haar nodige structuur. Activiteit en ontspanning gaan hand in hand.