Opvang/begeleiding Jeugd

De Klup biedt opvang en begeleiding aan kinderen van het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs, o.a. in de vorm van Naschoolse Opvang. Ook op zaterdag en in vakantieperiodes kunnen kinderen bij De Klup terecht.

In De Kluphoeve zijn er diverse groepen, zes dagen per week. Bij SamSam is er op woensdag “Koken, Bakken en Meer”. Naast de begeleiding in groepen is er aandacht voor ieder individu. Beroepskrachten bieden elk kind afzonderlijk de uitdaging geboden om van vrije tijd een leuke tijd te maken, in een voor hem/haar nodige structuur. Activiteit en ontspanning gaan hand in hand.

Voor deelname is een beschikking nodig, welke geregeld wordt vanuit de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg. U kunt meer informatie hierover verkrijgen bij De Klup of het sociaal team van uw woonplaats.