Onze activiteiten

De Klup heeft een scala aan activiteiten in en rondom Gouda, voor verschillende doelgroepen. EetCafés, sportactiviteiten, hobby en spel, vakanties en naschoolse opvang… de activiteiten zijn onderverdeeld in 5 categorieën.

De Klup is er altijd, om een goede tijd te hebben met elkaar. Of het nu ‘s avonds is, overdag of in het weekend. We zien elkaar ergens…

Voor een overzicht van de bijzondere activiteiten, raadpleeg de agenda.

Vrijetijdsactiviteiten

De Klup heeft allerlei vrijetijdsactiviteiten in het bijzonder gericht op en toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan sport, soosavonden, creatieve klups en disco.

Participatie in de Buurt

In samenwerking met andere organisaties en burgerinitiatieven zorgt De Klup voor coördinatie en uitvoering van wijkgerichte activiteiten.

Ontmoeten? Waar kan dit beter dan aan tafel?

Naschoolse Opvang

Van dinsdag t/m zaterdag biedt De Klup op vaste tijden Opvang en Begeleiding voor de Jeugd uit het speciaal onderwijs. Ieder kind wordt de uitdaging geboden om van vrije tijd een leuke tijd te maken.

nso1 klein

Dagbesteding

Voor mensen met een verstandelijke beperking, of iedereen die daar behoefte aan heeft, biedt De Klup dagbesteding met een recreatief karakter. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om bij te dragen aan een ‘eigen plek’.

De Klupbus maakt kilometers

De Klup heeft de beschikking over een 9-persoonsbus voor het vervoer van deelnemers naar de verschillende activiteiten van De Klup. Wekelijks wordt er volgens vaste routes
gereden. Het Klupbus-vervoer is er om de activiteiten bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk deelnemers. Wie vervoersproblemen heeft en denkt voor dit speciale vervoer in aanmerking te komen, kan tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met De Klup. Daar weet men of op een bepaalde dag, op een bepaalde route nog plaats is en of de betreffende aanvraag gehonoreerd kan worden.
Voor wie? Hieronder staan de criteria om in aanmerking te komen voor het speciale Klupbusvervoer. Naast deze criteria wordt er rekening gehouden met de lengte van de route en zijn we gebonden aan maximaal 8 zitplaatsen in de Klupbus. De criteria worden in volgorde van A t/m D gehanteerd.

A. deelnemers die volgens een beschikking of indicatie speciaal vervoer nodig hebben om de activiteit van De Klup te bezoeken
B. deelnemers van De Klup, die zijn ingeschreven bij vaste klups en niet zelfstandig kunnen reizen
C. deelnemers als bij B, die eventueel wel zelfstandig kunnen reizen, maar voor wie er specifieke redenen gelden (bijv. op sociaal vlak of sterke behoefte aan structuur)
D. deelnemers die incidenteel gebruik maken van De Klup, dan gelden dezelfde regels als
onder A, B en C
E. anderen, in overleg, zolang er plaats is en er geen aanmeldingen uit de categorieën A t/m D
zijn.
Bij een aanvraag is het van belang dat het ‘ophaal- en terugbrengadres’ in te passen is in de al bestaande route. Over het al dan niet accepteren van de aanvraag wordt door De Klup contact opgenomen.
Routes kunnen aangepast worden als er aanvragen komen met hogere prioriteit. Dit gebeurt dan in overleg met de betrokkenen. Ook het tijdstip van  ophalen/wegbrengen kan aangepast worden, als de route gewijzigd wordt.

Anders dan bij bij A, leidt het gebruik van deze vervoersmogelijkheid tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. Deze extra bijdrage wordt achteraf, tweemaal per jaar via een factuur in rekening gebracht.
Afmelden voor een rit dient zo vroeg mogelijk te gebeuren, echter uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de reisdag. Bij plotseling ziek worden van een deelnemer op de dag van de activiteit, dient ook de rit met de Klupbus afgemeld te worden. Reist een deelnemer niet mee en is er voor de rit niet afgemeld, dan is toch de bijdrage verschuldigd.
Voor vervoer met De Klupbus wordt altijd de retourprijs in rekening gebracht.
De chauffeurs van de Klupbus zijn allemaal vrijwilligers. De Klup ontvangt ook geen extra subsidie hiervoor. Wij proberen dan ook zo zuinig mogelijk te rijden om de extra deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te kunnen houden.

Een overzicht van de bijdragen (2022) voor het Klupbus-vervoer voor het bezoeken van de vrijetijdsactiviteiten vanuit de plaatsen…

Gouda: € 4,50

Waddinxveen, Reeuwijk, Gouderak, Berkenwoude, Moordrecht, Haastrecht: € 6,50

Vlist, Stolwijk, Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk, Ouderkerk, Bodegraven, Hekendorp, Boskoop: € 8,00

Driebruggen, Nieuwerbrug, Zwammerdam, Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven, Oudewater: € 10,00

Lekkerkerk, Woerden: € 12,00

Krimpen a/d Lek: € 14,00

NSO: € 2,50 (enkel rit vanaf school)

De Klupbus gaat voor onderhoud wel eens naar de garage. In deze situaties worden er geen routes gereden. Ook in geval van ziekte van de vaste chauffeur zal er, indien er geen vervangende chauffeur gevonden wordt, geen route gereden worden. Deelnemers worden dan op de hoogte gebracht zodat zij zelf eigen vervoer (Hopper) kunnen regelen.


Volg De Klup op social media

Agenda

Doneer nu