Voorwaarden deelname Klup-activiteiten 2022

Naast de wekelijkse bijdrage betalen Klup-deelnemers een basiscontributie die 2 keer per jaar via een factuur wordt geïnd. Er zijn twee tarieven:

Deelname aan een wekelijkse klup: € 85,00 per halfjaar.
Deelname aan een 2-wekelijkse klup: € 42,00 per halfjaar.

Bij inschrijving in het 2e of het 4e kwartaal worden aangepaste tarieven gehanteerd. De bijdragen zijn dan respectievelijk € 42,00 en € 27,00.

Na aanmelding en acceptatie voor een klup is de geldende basiscontributie verschuldigd. Wil je niet langer deelnemen aan een klup of soos, dan moet je je schriftelijk afmelden. Hebben wij geen schriftelijke opzegging ontvangen, dan blijft de basiscontributie verschuldigd. Navorderingen worden verhoogd met € 8,00 administratiekosten.

 

Voor deelname aan cursussen, kortdurende en incidentele activiteiten is geen basiscontributie verschuldigd. Wel is in de meeste gevallen een activiteitenbijdrage verschuldigd die in één keer betaald moet worden.

Voor de betaling van cursussen krijgen deelnemers een nota toegestuurd. Recht op deelname geldt pas nadat de deelnemersbijdrage door ons is ontvangen. Voor incidentele activiteiten moet direct bij aanmelding betaald worden. De bijdrage blijft verschuldigd, ook als je in een later stadium besluit om niet mee te doen met de activiteit.

Voor deelname aan Naschoolse Opvang wordt in 2022 een vrijwillige bijdrage gevraagd die 2 keer per jaar middels een nota geïnd wordt. Deze bijdrage wordt besteedt aan bijzondere activiteiten, zoals Pasen, een sportdag of je verjaardag.

Bijdrage per activiteit

Als je deelneemt aan één van de vaste klups, ben je een bijdrage van € 2,00 verschuldigd, per keer dat je komt. Dit zijn activiteitenkosten. Wanneer je nieuw op een klup komt, is de eerste keer altijd gratis. Vanaf de tweede keer betaal je de wekelijkse bijdrage en na 3 keer word je ingeschreven. Vanaf dat moment is de basiscontributie verschuldigd.

In de meeste gevallen wordt de deelnemersbijdrage elke week door de klupleiding in ontvangst genomen. Er wordt tijdens deze activiteiten twee maal koffie of thee geschonken, behalve in de sportaccommodaties. Ook bij SamSam betaal je apart voor je kopje koffie.

Bij cursussen wordt geen wekelijkse bijdrage gevraagd. Voor bijzondere activiteiten binnen het reguliere programma kan een hogere bijdrage gelden. Voor extra activiteiten van klups wordt meestal gevraagd direct bij aanmelding te betalen.

Voor alle activiteiten van De Klup geldt (naast basisklups, bijvoorbeeld ook voor het Bowlen, EetCafé, Fitness, Wandelgroep, enz), dat de bijdrage per activiteit een kostprijs is. Deze bijdrage komt in z’n geheel ten goede aan de betreffende activiteit. Jaarlijks worden alle bedragen opnieuw vastgesteld, waarbij mogelijk een verhoging toegepast wordt.

Als door weersomstandigheden, overmachtssituaties of onvoldoende aanmeldingen een activiteit niet door kan gaan, zal getracht worden een gelijkwaardig alternatief te bieden. Als er geen alternatief is, wordt de betaalde deelnemersbijdrage terugbetaald.

Genoemde prijzen kunnen tussentijds wijzigen door invloeden van buitenaf.

Barprijzen 2022 op eigen locaties
diverse frisdranken € 2,00
flesje (malt) bier € 2,20
divers snoep € 0,90
flesje wijn (2 glazen) € 4,00

Privacy

De Klup legt gegevens van deelnemers en medewerkers vast met het oog op:

A: bereikbaarheid, het kunnen communiceren

B: verantwoorde uitvoering activiteiten

Je kunt je voorstellen dat er van een kind op de Naschoolse Opvang andere gegevens nodig zijn dan van een bezoeker bij een Wijkeethuis. In alle gevallen wordt respectvol omgegaan met (persoons)gegevens. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Onder bereikbaarheid verstaan we bijvoorbeeld, dat we begeleiders of ouders thuis kunnen bellen, mocht dat in situaties nodig zijn. Maar ook dat we informatie kunnen sturen via de post of e-mail.

Voor een verantwoorde uitvoering van de activiteiten vragen we je bijvoorbeeld of je medische aandoeningen hebt, waarmee we rekening moeten houden (epilepsie, hartklachten, diabetes).

Over privacy valt nog heel veel te zeggen. Het komt erop neer dat De Klup daar netjes mee omgaat. Daar kun je van op aan! Op verzoek geven we je gedetailleerde informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens.

Foto’s, we zijn er dol op. En we weten van veel bezoekers dat ze het leuk vinden om de beelden nog eens terug te kijken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jou, bij het plaatsen van foto’s op deze website of bijvoorbeeld op facebook. Als je duidelijk in beeld bent en we weten nog niet zo goed of foto’s van jou gebruikt mogen worden, dan zullen we het je eerst vragen. Mocht je toch een foto van jezelf tegenkomen waar je het niet mee eens bent, laat het vooral weten hoor!

Het mogelijk maken

Volg De Klup op social media

Agenda

Doneer nu