Dagbesteding

Voor mensen met een verstandelijke beperking, of iedereen die daar behoefte aan heeft, biedt De Klup dagbesteding aan. De activiteiten onderscheiden zich door het recreatieve karakter van de groepen, waarbij er ook veel aandacht voor de persoonlijke levenssfeer van de deelnemer. Er staan allerlei activiteiten op het programma. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om kleine werkzaamheden op te pakken en zo bij te dragen aan een ‘eigen plek’ en iets te doen voor een ander.

De Kluphoeve

Op maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag is er dagbesteding voor mensen met een beperking.
Dagbesteding is v
an 10.00 uur tot 16.00 uur.

Op maandag, donderdag en vrijdag is er een gezellig creatieve samenzijn, er wordt getekend, gehandwerkt etc.
Samen met een beroepskracht, vrijwilligers en stagiaires wordt er op die dagen een lunch voorbereidt en samen geluncht.

Een doorlopende thema is Gezondheid en Beweging, je lekker in je vel voelen.

Elke middag is er een programma.

De Kapberg

De Kapberg bevindt zich achter De Kluphoeve, aan de Bloemendaalseweg 68 in Gouda.

De Klup verhuurt, op dagen dat er geen activiteit zijn, De Kapberg, Buurtbewoners en organisaties kunnen terecht voor diverse activiteiten in De Kapberg tegen betaling of middels een tegenprestatie*. Ook kunnen we op maat aanvullende faciliteiten bieden (koffie en thee etc.) Wij zijn altijd bereid om mee te denken in mogelijkheden. Bij interesse mail ons: info@deklupgouda.nl
*Vraag naar de voorwaarden.

De Prinssenflat achter De Kluphoeve, houden activiteiten in De Kapberg en in De Kluphoeve. Denk daarbij aan het wekelijkse koersbal op dinsdagochtend of de kaartmiddag op donderdag. Kijk voor een overizcht van deze activiteiten op www.debuurtjesprinsessenflats.nl

Wijkgerichte activiteiten

Dagbesteding en wijkgerichte activiteiten kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, waarbij integratie nagestreefd wordt. Activiteiten van De Buurtjes is daar een goed voorbeeld van. Op dinsdagmiddag is er een creatieve inloop, waar ook deelnemers van De Klup een fijne plek vinden.

Verder zijn we de laatste jaren, samen met buurtbewoners, de Wijkeethuizen gestart. SamSam kende iedereen al, als plek waar mensen met een lichte verstandelijke beperking elkaar kunnen treffen. Van maandag t/m donderdag is daar een wekelijks EetCafé. In navolging zijn ook in de wijken Oost en West de Wijkeethuizen 

Voor het volgen van dagbesteding is een beschikking nodig. Deze wordt via het sociaal team van de betreffende woonplaats afgegeven. Voor deelname aan inloop- of participatie-activiteiten is geen beschikking nodig.

 

Word vrijwilliger

Onderdeel zijn van een mooie Klup

Bekijk Klup Agenda

Bekijk Klup Blog

Volg De Klup op social media

Agenda

Doneer nu