Uw donatie heeft impact

Uw donatie heeft impact! Doneer bijvoorbeeld voor onze nieuwe theetuin of voor de Kluphoeve?  U kunt doneren op:

IBAN NL66INGB0003483072
t.n.v. De Klup
Bloemendaalseweg 68
2804 AB Gouda

Donatie

Word vriend van De Klup

Sponsoring

Neem voor sponsering contact op met ons

Tegemoetkomers

In plaats van de jaarlijkse bezoeken aan klanten, vergezeld van Sinterklaas lekkernijen, maakte dit bedrijf een mooi gebaar naar De Klup.

Gift van € 250,-

Bij het naderende afscheid van het vrijwilligerswerk, trommelde ze vrienden op ze zamelde ze geld in om haar klup goed achter te laten.  

Voetbaltafel en microfoonset

Voor de jaarlijkse borrel werd De Kluphoeve afgehuurd. En er werd met de pet rondgegaan om een mooi bedrag voor De Klup achter te laten.

Gift van €325,-

Wilt u donateur worden van De Klup, eenmalig of jaarlijks, download hieronder de donateurskaart om het te regelen. Super!

Uw donatie…

ANBI

Het zal je niet ontgaan zijn, dat we zinvol bezig willen zijn, elke dag weer. De Klup is dan ook een instelling met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en donaties kunnen derhalve – binnen de regels van de belastingdienst – als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte. Voor giften en donaties aan De Klup zijn de volgende gegevens van belang:

Nr. Kamer van Koophandel: 41172020
RSIN 50.23.063
IBAN NL66INGB0003483072
t.n.v. De Klup
Bloemendaalseweg 68
2804 AB Gouda

Klik hier voor het Jaarverslag van De Klup 2018.

Klik hier voor het Jaarverslag van De Klup 2019.

Voor het doen van een gift kunt u ook terecht op de website www.vriendenvandeklup.nl. Stichting Vrienden van De Klup ondersteunt het werk van De Klup, in het voorzien van goede faciliteiten en het ondersteunen van vrijwilligers.

Nog vragen?

Neem contact met ons op!

Volg De Klup op social media

Agenda

Doneer nu