ANBI-doneren

Het zal je niet ontgaan zijn dat we zinvol bezig willen zijn, elke dag weer. De Klup is dan ook een instelling met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en donaties kunnen derhalve – binnen de regels van de belastingdienst – als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte. We vinden het geweldig als je ons zou willen steunen!

Stichting Vrienden van De Klup
Bloemendaalseweg 68, 2804 AB Gouda

info@deklupgouda.nl

NL61 INGB 001 4004 75

RSIN 8047-04.545
N
KVK 41172832