Doel van de Stichting Vrienden van De Klup is ondersteuning bieden aan de ontwikkeling en uitvoering van het vrijetijds- en vormingswerk voor mensen met een beperking, zoals dat in de regio Midden-Holland wordt uitgevoerd door De Klup.

* Stichting Vrienden van De Klup is een instelling met een ANBI-status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften en donaties aan de stichting Vrienden van De Klup kunnen derhalve – binnen de regels van de belastingdienst – als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.

De Stichting Vrienden van De Klup werft fondsen, subsidies en donaties ten behoeve van projecten die dienstbaar zijn aan het werk van De Klup en haar deelnemers. Voorts wil de stichting het vrijwilligerswerk voor deze activiteiten stimuleren.

De komende jaren liggen er nieuwe uitdagingen binnen het veranderende regionale welzijnswerk.Waar mogelijk zichtbaar zijn en deelnemen aan initiatieven dichtbij, in dorp en wijk, heeft al geleid tot een aantal verrassende en nieuwe activiteiten. Het betrekken van deelnemers bij de uitvoering is een belangrijk winstpunt. Denk aan de wijkeethuizen waarin De Klup participeert, de theetuin in de zomermaanden, en een activiteitenaanbod in samenwerking met onze partners in het welzijn.

Als vrijwilligersorganisatie zet De Klup flexibel in op de nieuwe taken en doelen, waarbij op de eerste plaats steeds het belang van de verstandelijk gehandicapte deelnemers staat. Hen naar wens en behoefte activiteiten bieden die het leven leuker maken. Een netwerk bieden, en een vangnet als het even tegenzit. De binding met de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde om dit werk mogelijk te maken. Zij zetten zich daarvoor met enthousiasme in.

De Stichting Vrienden van De Klup zal zich deze periode met name richten op de onderwerpen waarvoor geen reguliere inkomsten bestaan, zoals de ondersteuning van die activiteiten, die gericht zijn op de binding met de vrijwilligers.

Daarnaast is het in stand houden van de accommodaties en het vervangen van inventaris, waarvoor thans geen andere middelen beschikbaar zijn, een speerpunt in het beleid van de stichting.

De basisinkomsten van de stichting bestaan uit donateursgelden van een vaste groep mensen die De Klup een warm hart toedragen. Fondswerving is een belangrijk middel om de gestelde doelen te bereiken.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Bert Gravesteijn, voorzitter
  • Barend Verkerk, secretaris/ penningmeester

*Bestuursleden worden niet bezoldigd. Het uitvoerende werk wordt verricht door vrijwilligers.

Donatie

Word vriend van De Klup

Sponsoring

Neem voor sponsering contact op met ons

Uw donatie heeft impact! Wilt u doneren aan stichting vrienden van de klup?  Doneer via het invullen van het onderstande contactformulier en wij nemen contact met u op! 

Nog vragen?

Neem contact met ons op!

Volg De Klup op social media

Agenda

Doneer nu