De missie van De Klup luidt kortweg:

Onbeperkt genieten en samen groeien

Dit staat voor: meedoen mogelijk maken, door en voor elkaar, plezier hebben, verbinding en ontmoeten. Aandacht voor wat speciaal is en wat een ieder te bieden heeft. Ondersteunen waar nodig en ruimte geven voor wie je bent en hoe jij je wilt ontwikkelen. Of het nu gaat over koken of over sociale vaardigheden. Bij De Klup kan het allemaal en op maat.

De Klup is er voor jong en oud. We zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking en voor (kwetsbare) mensen uit de wijk.

Mensenwerk is maatwerk, daarin neemt De Klup haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Klup vindt dat de samenleving toegankelijk moet zijn voor iedereen. Voor wie ‘meedoen’ niet vanzelf gaat, wil De Klup bijdragen aan:

  • het verhogen van  zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • het verminderen van gevoel van eenzaamheid

Als welzijnsorganisatie, zien we vrijwilligers als een belangrijke schakel met de samenleving. Initiatief wordt aangemoedigd en ondersteund.

De Klup bouwt aan duurzame netwerken waarbinnen ontmoetingen en sociaal-culturele activiteiten tot stand komen. De Klup biedt je de mogelijkheid het leven mooier en leuker te maken!

Al meer dan 50 jaar actief in de samenleving

De Klup heet voluit “Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland”  en is als ouderinitiatief op 18 maart 1971 opgericht. Wat ooit begon met een Zaterdagochtendklup is uitgegroeid tot een bruisende en veelzijdige organisatie met een breed aanbod en heel veel vrijwilligers.

1971 - Oprichting van De Klup

1974 - De eerste beroepskracht in dienst

1980 - Ingebruikname van De Kluphoeve

1989 - Eerste EetCafé van start

1992 - Explosieve groei aantal deelnemers

1998 - Kinderklup wordt Naschoolse Opvang

2002 - Wederom uitbreiding formatie

2003 - SamSam neemt intrek in Het Centrum

2011 - De 40! Uitgebreid feest in de Schouwburg

2015 - Afscheid 1e directeur

2020 - Coronavirus treft De Klup en de hele wereld

2021 - Een ingrijpende reorganisatie vindt plaats

2021 - De Klup bestaat 50 jaar

2022 - Verbouwing van De Kluphoeve

1980 - Ingebruikname van De Kluphoeve

1992 - Explosieve groei aantal deelnemers

2003 - SamSam neemt intrek in Het Centrum

2011 - De 40! Uitgebreid feest in de Schouwburg

2015 - Afscheid 1e directeur

2022 - Verbouwing van De Kluphoeve